За събитието

По време на БизнесПРО Форум: Директни програми за финансиране от Европейски съюз ще научите как да печелите и управлявате проекти за някои от най-популярните европейски финансиращи процедури като ERASMUS+, Програма Хоризонт 2020 - Инструмент за малки и средни предприятия и др.

Специално внимание ще бъде отделено на инструменти за безвъзмездно финансиране на малки и средни предприятия в сектора на иновации, селско стопанство и образование.

Директните програми за финансиране на ЕС са точно и ясно формулирани, със сериозни бюджети и с традиции в подкрепата на малките и средни предприятия, и бизнеса.

БизнесПРО Форум "Директни програми за финансиране от ЕС" в Бургас включва Презентационна част (Сесия 1 и Сесия 2) и Практическа част - Workshop (Сесия 3).
Участието в Презентационната част е с такса участие от 89 лв. без ДДС.
Практическа част - Workshop e насочена към индивидуална работа с проектни идеи на присъствалите на Презентационната част и е с лимитиран брой участници, като регистрацията приключва при запълване на местата.

Програма в София

РАБОТНА ПРОГРАМА

Дата: 4 Юли 2017 г.

Място: гр. София, Хотел Балкан

 

09:00-09:30 Регистрация

09:30-09:45 Добре дошли, Стоян Стоянов, Управител Комуникационна агенция PRoWay, и Надя Гогова, Управляващ партньор сп. Enterprise

 

Сесия 1

09:45-10:15 “Специфика на кандидатстването за директно финансиране от Брюксел, практически насоки и успешни бизнес модели”, Румяна Велинова, Специалист и оценител в централизираните програми на ЕС 

10:15-10:45 “Програмата ERASMUS+”, Милица Николаева, Файв Консулт АД

10:45-11:15  Кафе пауза

 

Сесия 2

11:15-11:45 Програма на EС за околна среда LIFE, Камелия Калоянова

11:45-12:15 „Субсидии за иновации за земеделие“ - какво трябва да знае българският предприемач и как да се възползва от средствата, които ЕС предоставя, Пламен Абровски, Институт за агростратегии и иновации

 

Сесия 3

12:15-12:45  „Програма“ Хоризонт 2020“, д-р Никола Христович, Финсис ООД, член на БАКЕП

12:45-13:15 „Планът Юнкер и Европейския фонд за стратегически инвестиции“- малка ли е България за него? Какво предлага и с какви проекти може да кандидатства МСП?,  Атанас Иванов, Европейска Инвестиционна банка /ЕИБ/

13:15-13:30 Време за въпроси и дискусии, закриване на форума

13:30 Лек коктейл и време за networking и обмяна на идеи и опит

 

По програмата могат да бъдат направени корекции!

Важно!!! Регистрацията важи при направено плащане! Отказ от регистрация може да бъде направен до 10 дни преди форума / 20.06.2017 г.!

Презентациите ще бъдат изпратени по имейл на всички участници.

 

Лектори в София

Милица Николаева

Файв Консулт АД

Атанас Иванов

Европейска Инвестиционна банка (ЕИБ)

Пламен Абровски

Институт за агростратегии и иновации

Румяна Велинова

Специалист и оценител в централизираните програми на ЕС

За нас

БизнесПРО Форум "Директни програми за финансиране от ЕС" е съвместен проект на Комуникационна агенция PRoWay и Списание ENTERPRISE

PRoWay е комуникационна агенция, която предлага професионална експертиза за връзки с обществеността, публични комуникации, организация на събития, изграждане на положителна репутация и др. PRoWay организира събития и обучения по важни за бизнеса теми и предизвикателства, с които се опитва да решава конкретни проблеми, с помощта на най-добрите лектори и експерти.

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление. ENTERPRISE достига до мениджърите, като говори на техния език и от тяхната гледна точка. Кратко, ясно и точно, първата по рода си бизнес медия в България се насочва изключително към практическите проблеми в управлението на съвременните компании. ENTERPRISE формулира и анализира най-важните явления в българската бизнес реалност – от гледна точка на управление и технологии.

Място в София

град София, Хотел Балкан, площад „Света Неделя“

Контакти

Комуникационна агенция PRoWay

гр. София, ул. Д-р Петър Берон 6

Стоян А. Стоянов

Моб. тел.: +359 (879) 646 648
Teл.: +359 (2) 946 39 21
E-mail: stoyanov@proway.bg

 

Списание ENTERPRISE

Гр. София, ул. Милосърдна 8, ет.3

Силвия Караджова

Моб. тел.: +359 898 487 912
E-mail: silvia@enterprise.bg

© 2017 PRoWay Communications Agency
БизнесПРО Форум: Директни програми за финансиране от Европейски съюз