Христо Стоянов

Европейски Инвестиционен Фонд (ЕИФ)

Христо Стоянов управлява дейностите по бизнес развитие на Европейския Инвестиционен Фонд в България.

Той се присъединява към екипа на ЕИФ в София през 2011 г. и отговаря за операциите на български холдингов фонд, предоставящ финансиране за малкия и среден бизнес от структурните фондове на ЕС посредством финансови инструменти като кредитни гаранции, стартъп акселератори и фондове за рисков капитал. Той е член на директорския борд на ДЖЕРЕМИ България – дружество, финансиращо диверсифицирано портфолио от дялови фондове за рискови инвестиции и продукти за защита от кредитен риск в банкови институции. Преди ЕИФ, Христо е управлявал проекти по сливания и придобивания във Форем Консултинг в София.

Притежава магистърска степен по бизнес администрация от University of Notre Dame в САЩ.

© 2017 PRoWay Communications Agency
БизнесПРО Форум: Директни програми за финансиране от Европейски съюз