Красимир Стойчев

Финанси, бюджет и икономика, Община Бургас

Завършил е Икономически техникум-Бургас, Икономически университет-Варна, спец. “Счетоводство и контрол”, Право в БСУ.

Преминал е успешно курс по топмениджмънт в транспорта в гр. Гент, Белгия.

В периода 1986-1997 г. Красимир Стойчев е работил в Пристанище Бургас, като е заемал длъжностите зам.-гл. счетоводител, гл. счетоводител, директор “финанси и маркетинг”, зам.-изпълнителен директор и зам.-председател на Съвета на директорите.

© 2017 PRoWay Communications Agency
БизнесПРО Форум: Директни програми за финансиране от Европейски съюз