Светлана Боянова

Председател на Института за агростратегии и иновации

Завършила е право в Бургаския свободен университет.

Започва кариерата си като главен експерт в дирекция "Интеграционна политика" в Министерството на земеделието и горите през януари 2000 г. с фокус Обща селскостопанска политика (ОСП), биоземеделие и правна закрила на сортовете растения в ЕС. От средата на 2003 г. е юридически съветник в Българската международна стопанска асоциация (БИБА), понастоящем КРИБ. От 2008 до 2010 г. е изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ). В първото правителство на ГЕРБ е зам.-министър на земеделието с ресори „Поземлени отношения“, „Директни плащания“ и „Програма за развитие на селските райони“. От ноември 2013 г. до момента ръководи Института за агростратегии и иновации.

© 2017 PRoWay Communications Agency
БизнесПРО Форум: Директни програми за финансиране от Европейски съюз